Komplet celivajućih ikona

Komplet celivajućih ikona

U bogoslužbenom godišnjem krugu javlja potreba za velikim brojem celivajućih ikona, kako bi se ispratio njegov tok i dinamika. Stoga se u našim hramovima srećemo sa problemom njihovog čuvanja, smeštanja u oltarski prostor i privremenog odlaganja do ponovne upotrebe. Često usled premeštanja i pretraživanja ikona dolazi do njihovog oštećenja. Pored toga retko gde imamo sve potrebne ikone minejskog, triodskog i pentikostarskog odseka. Skladištenje i čuvanje ikona u oltarskom prostoru otežava i njihova nejednoobraznost, razlika u izvedbi i veličini svih potrebnih ikona.

Imajući u vidu sve ovo osmislili smo komplet celivajućih ikona u izmenjivom ramu. Ovaj proizvod je veoma praktičan i koristan svakoj crkvi i manastiru. Uz pomoć njega se rešava problem celivajućih ikona za celu bogoslužbenu godinu, u minejskom, triodskom i u pentikostarskom periodu. Kao takav je prigodan priložnički dar za svaku crkvu i manastir. Komplete izređujemo u dve osnovne izvedbe: A i B sa mogućnošću izbora 80 ili 110 ikona u kompletu. U verzijama kompleta sa 80 ikona ide jedan ram, dok u verzijama sa 110 ikona idu dva rama za celivajuće ikone. Tako da oznake kompleta izgledaju ovako: A-80 (verzija A, jedan ram i 80 ikona), A-110 (verzija A , dva rama i 110 ikona), B-80 (verzija B, jedan ram sa 80 ikona) i B-110 (verzija B sa dva rama i 110 ikona).

Komplet A, sastoji se od:

- Kartonske luksuzne kutije sa magnetom i kanvas teksturom, unutar koje se čuvaju  plastificirane ikone.

- Izmenjivog rama za ikone (komplet A-80) ili dva u proširenoj verziji kompleta sa 110 ikona (kompletA-110): Ram je izrađen od raskošne lajsne, okovan i ukrašen metalnim ukrasima . Od nazad se otvara i bravi, kako bi se mogle menjati ikone po potrebi.

- Ikona, kojih ima:

80 - Uglavnom sve ikone godišnjeg kruga kada se u parohijskim hramovima služi Liturgija, crveno i crno slovo. Ili u proširenoj verziji kompleta

110 - U ovom proširenom broju predložaka pored ikona godišnjeg kruga  pokriveni su svi slučajevi preklapanja pokretnih i nepokretnih praznika, popraznstva, kao i slučajevi kada se slave dva svetitelja ili događaja u isti dan... (ikona Božića i Sabora Bogorodice ili arhiđ. Stefana, Vasilije Veliki i Obrezanje Gospodnje... i sl.) Podeljene su na Minejski i Triodski (Pentikostarski deo). Osim ikona minejskog bogoslužbenog kruga ovaj komlet je proširen sa ikonama pripremnih nedelja Velikog posta, ikonama nedelja Velikog posta, kao i ikonama sedmica posle Vaskrsa, takođe sadrži i više ikona svetiteljskih praznika.

Ikone su dvostrano plastificirane i zaštićene, kako od UV zraka , tako i od vlage i prljavštine. Kao takve potpuno su vodootporne, vodoperive i samim tim dugotrajne, pogodne za svakodnevnu bogoslužbenu upotrebu. Sve ikone su unificirane, izrađene u vizantijskom stilu, imaju istu pozadinu i slova.

 

Komplet B, sastoji se od:

- Drvene (mahagoni) dublje luksuzno izrađene i kutije okovane i ukrašene bogatijim livenim metalnim ukrasima, unutar koje se čuvaju  plastificirane ikone.

- Ikona, kojih ima 80 ili 110.

- Izmenjivog glavnog rama za ikone (komplet B-80 i B-110): izrađenog od dvostruke lajsne (staklo odstojava od ikone), okovanog i ukrašenog metalnim ukrasima i cirkonima. Spoljašnja lajsna je ručno pozlaćena šlag-metal zlatnim listićima. Od nazad se otvara i bravi, kako bi se mogle menjati ikone po potrebi.

- Dodatnog izmenjivog rama (komplet B-110), malo jednostavnije izvedbe, izrađen od slične lajsne (takođe ručno pozlaćene), tako da sa prvim ramom čini skladnu celinu. Takođe se od nazad otvara i bravi. Služi za slučaj kada se preklapaju praznici minejskog i triodskog (pentikostarskog) bogoslužbenog kruga ili kada se slave dva praznika u isti dan; kada u popraznstvo nekog velikog praznika padne svetiteljski praznik... i sl. Jednostavnije rečeno: uvek kada je potrebno izneti dve ikone za celivanje.

Ikone u verziji kompleta A-80 i B-80:

Dodatne ikone u proširenim verzijama kompleta A-110 i B-110