Kontakt

M E G I D O kreativna radionica
PIB: 109694215
Matični br: 64362917

Naš tim:

pr Jelena Nikolić dipl filolog

Bojan Nikolić dipl teolog

Ivan Dudašev

adresa:

Omladinska 4

21480 Srbobran

Srbija

e-pošta: megidoszr@gmail.com

telefon: 00 381  (0)64/3943-107
Naša FB stranica: